Image Hosted by ImageShack.us

Sekcja Sztuki Współczesnej Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego Home    -   Forum   -   Księga Gości   -   Kontakt
  O nas |Działalność |Realizacje |Projekty |Nasze pisanie |Wywiady  
   

Image Hosted by ImageShack.us

 
 
Absolwenci
Galeria
Linki
 
 
Nowości

Rozpoczął się rok akademicki 2006/2007. Mamy nadzieję, że i w tym roku uda nam się zrobić coś ciekawego. Zapraszamy !!

 
Konkurs na Logo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I IDENTYFIKACJĘ GRAFICZNĄ KATEDRY HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 

Organizatorzy: Sekcja Sztuki Współczesnej Koła Naukowego Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

 

Cel: wyłonienie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej Katedry Historii Sztuki UŁ

 

Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym czy innych drukach wydawanych przez Katedrę Historii Sztuki UŁ.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany do młodych twórców, studentów wyższych szkół artystycznych oraz artystów plastyków.

 

2. Główną nagrodą jest dwutygodniowy staż w dziale graficznym Gazety Wyborczej w Łodzi w uzgodnionym miedzy zwycięzcą i Gazetą terminie.

 

3. Na konkurs można nadesłać 1 do 3 projektów. Każdy projekt powinien być przedstawiony także w wersji czarno-białej. Projekty należy zapisać na płycie CD jako pliki: AI (Adobe Ilustrator) lub TIFF (w rozdzielczości 300 dpi), CMYK – oraz dołączyć wydruki komputerowe. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Projekt powinien zawierać logo/ znak graficzny oraz identyfikację graficzną

 

Wydruki, na formacie A4, powinny zawierać:

1)      Znak mieszczący się w polu 15cm x 15cm i zmniejszoną wersję 1,5cm x 1,5cm,

2) Kompozycyjne warianty znaku – (niekonieczne),

3) Zastosowanie znaku na papierze firmowym i wizytówkach,

4) Wersję czarno-białą znaku.

 

4. Logo powinno zawierać nazwę Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego lub skrót tej nazwy.

 

5. Nadesłane na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem: "Konkurs na Logo Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego" opatrzonych godłem autora Wewnątrz koperty oprócz projektu/ -ów wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na konkurs powinna znaleźć się druga koperta opatrzona tym samym godłem, w której należy zamieścić nazwisko i adres autora.

 

6. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie SSW UŁ:

www.art2day.uni.lodz.pl

 

7. Projekty należy nadsyłać na adres:

Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Franciszkańska 1/5, 91-434        Łódź do dnia 30 kwietnia 2006r. Decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia przez adresata.

UWAGA:  projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury konkursu. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki.

 

8. Otwarcia kopert z nazwiskami autorów projektów dokona Jury po rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagrody.

 

9. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.

 Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie

 

10. Oceny projektów i podziału nagród dokona powołane przez organizatora Jury. W skład Jury wchodzą:

 

- Przewodniczący Jury - prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński, Kierownik Katedry Historii Sztuki UŁ, teoretyk sztuki, artysta malarz

- prof. Ryszard Hunger, ASP Łódź, artysta malarz

- prof. Włodzimierz Morawski, ASP Łódź, artysta grafik

- prof. Jerzy Treliński, ASP Łódź, artysta malarz, grafik

- prof. Krzysztof Tyczkowski, WSSiP, grafik projektant

- dr Krzysztof Cichoń, UMCS i UŁ, krytyk sztuki

- mgr Paulina Sztabińska, opiekun Sekcji Sztuki Współczesnej UŁ, krytyk sztuki

 

11. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na ww. logo zostanie ogłoszona w prasie i na stronie internetowej SSW do dnia 20 maja b.r.

 

SKOMNETUJ / ZOBACZ WPISY

 

 
 
 
O nas | Działalność | Realizacje | Projekty | Nasze pisanie | Wywiady
Copyright 2006 ®SSW    Home    -   Forum   -   Księga Gości   -   Kontakt   Template by Finerdesign.com

webadmin > Paulina Bocianowska > art2day@op.pl > 4850387